18 Mrt 2013

Keukenkruid Curcumine verlaagt kans op diabetes type 2

0 Reacties

Keukenkruid Curcumine verlaagt kans op diabetes type 2

Nu diabetes type 2 (‘ouderdomsdiabetes’) wereldwijd is uitgegroeid tot een epidemie, is preventie belang­rijker dan ooit. Diabetes gaat gepaard met complicaties die op den duur leiden tot hart- en vaatziekten, nierschade, blindheid en dementie.

De landelijke diabetescheck die een week lang gehouden wordt in apotheken spoort jaarlijks nieuwe men­sen op met een risico op diabetes. Naar schatting hebben 250.000 mensen diabetes zonder het zelf te we­ten. Vroegtijdige opsporing van diabetes is belangrijk, omdat een juiste behandeling kan helpen om de gevolgen er van zolang mogelijk te voorkomen, zoals een hartinfarct.

Ook mensen met ‘prediabetes’ worden met de diabetescheck op­gespoord. Dat zijn mensen die nog geen diabetes hebben, maar wel verhoogde bloedsuikerwaarden in nuchtere toestand. Ge­schat wordt dat 7 tot 9% van de volwassen bevolking in het gebied van prediabetes valt. Deze mensen lopen een groot risico om dia­betes te krijgen. Bij ongeveer 40-50% van hen komt het inderdaad tot diabetes. Een gerichte aanpassing in leefstijl en eetgewoonten is een belangrijke maatregel om de omslag naar diabetes te hel­pen voorkomen.

Het is nog de vraag of mensen met gestoorde nuchtere bloed­suikerwaarden ook al medicijnen tegen diabetes nodig hebben of dat volstaan kan worden met het naleven van leefstijl- en voe­dingsadviezen. In ieder geval is het duidelijk dat mensen met pre­diabetes goed in de gaten gehouden moeten worden, omdat ze een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten.

Keukenkruid

Recent is in Diabetes Care, het vakblad van de American Diabetes Association, een publicatie verschenen van een studie bij mensen met prediabetes. Deze studie laat zien dat het gebruik van curcu­mine-extract uit kurkuma, in aanvulling op voorlichting over leef­stijl (dieet en oefeningen), gunstige effecten heeft bij prediabetes en de ontwikkeling naar diabetes type 2 kan afremmen.

Curcumine is de gele kleurstof uit kurkuma (geelwortel) dat onder meer een van de hoofdbestanddelen is van kerriepoeder.De nieuwe studie telde 237 deelnemers met prediabetes en werd uitgevoerd in het academisch medisch centrum van de Srinakha­rinwirot Universiteit in Thailand. De ene helft van de proefperso­nen kreeg driemaal daags twee capsules met 250 mg curcumine en de andere helft kreeg een placebo. De studie duurde negen maanden en werd door 201 deelnemers voltooid.

Niemand in de curcumine-groep kreeg diabetes, terwijl in de pla­cebogroep 19 personen (16,4%) diabetes ontwikkelden. Opmer­kelijk was dat de gestoorde waarden die prediabetes kenmerken, allemaal genormaliseerd waren door het gebruik van curcumine. Medicijnen tegen diabetes vertonen een effect op een of enkele van deze waarden, maar niet zo zeer op alle waarden.

In de curcumine-groep normaliseerden de nuchtere glucosespie­gels, de glucose-intolerantie en de verhoogde HbA1c-waarden. Verhoogde HbA1c-waarden dragen sterk bij aan het optreden van hart- en vaatziekten. Bovendien verminderde de insulinere­sistentie en verbeterde de functie van cellen in de alvleesklier die insuline produceren (beta-cellen). In de placebogroep waren deze parameters allemaal verslechterd. Verder was aan het eind van de studie het lichaamsgewicht gemiddeld 6 kg lager bij de deelne­mers die curcumine kregen dan bij de placebogroep en de bui­komtrek gemiddeld 7 cm minder.

Personen met prediabetes hebben al een verlies van 30-40% van betacellen in de pancreas (alvleesklier) en 10% heeft al aandoenin­gen aan de kleine bloedvaten ten gevolge van verhoogde glucose bloedspiegels. Dat benadrukt nog eens het belang van de opspo­ring en een effectieve aanpak van prediabetes.

Het veel toegepaste antidiabetes geneesmiddel metformine ver­laagt wel is waar verhoogde glucose bloedspiegels, maar verlaagt niet de verhoogde HbA1c-waarden en heeft geen beschermend effect op de beta-cellen. Middelen als pioglitazon doen dat wel, maar hebben helaas ernstige bijwerkingen.

Conclusie

Deze studie toont aan dat curcumine een nuttig en veilig middel kan zijn ter preventie van de ontwikkeling van type 2-diabetes bij mensen met prediabetes. Langere termijnstudies bij grotere en meer diverse populaties zijn nog nodig om de veelbelovende ef­fecten van curcumine verder te kunnen bevestigen.

Kurkuma wordt in Oost-Azië al heel lang traditioneel toegepast voor diverse medicinale doeleinden. Meerdere wetenschappelijke studies bij mensen hebben inmiddels de veiligheid en verdraag­baarheid aangetoond van curcumine-extract uit kurkuma.

BRONNEN:

– Chuengsamarn S, Rattanamongkolgul S, Luechapudiporn R, et al. Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care.

2012 Nov;35(11):2121-7.

– DeFronzo RA, Abdul-Ghani MA. Preservation of β-cell function: the key todiabetes prevention. J Clin Endocrinol Metab., 2011 Aug;96(8):2354-66..

[begin]

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com